Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

Świetlica

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ŚWETLICY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

6.30 - 8.00

Gry i zabawy z zachowaniem higieny i bezpieczeństwa

Cykl „czytanie na kolanie” uczniom przez wychowawcę

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

8.00 - 13.00

Rozmowy / pogadanki z dziećmi / zabawy integracyjne

Konkursy / quizy / gry dydaktyczne

Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców, związane z tematami dnia

Relaks przy muzyce / zabawy ruchowe

Zabawy na powietrzu

Przygotowania do obiadu

13:00 - 16:30

Odrabianie lekcji

Zajęcia plastyczno-techniczne

Zabawy na powietrzu

Zabawy integracyjne

Konkursy /quizy/zagadki/rebusy

Zajęcia według zainteresowań dzieci

Odpoczynek i zabawy dowolne

Nauka własna pod opieką nauczyciela

Porządkowanie sal świetlicowych

 

Uczniowie w czasie pobytu w świetlicy mają nieograniczony dostęp do wody pod nadzorem wychowawcy. Uczniowie powinni być wyposażeni we własne butelki do wody.

Kontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71