Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

Zajęcia muzyczne

 

 

RYTMIKA - zajęcia przeznaczone dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Cele zajęć: umuzykalnienie, ruch przy muzyce, swobodne improwizacje ruchowe, tańce, zabawy muzyczno - ruchowe, śpiew - nauka piosenek zgodnie z kalendarium przedszkolnym, wyrażanie ruchem elementów muzyki tj. kierunek melodii, rytm, barwa, dynamika, agogika z zastosowaniem instrumentarium Orffa - proste instrumenty perkusyjne, zadania ruchowe pobudzająco - hamujące, relaks przy muzyce, integracja społeczna przez różnorodne formy działalności muzycznej.


ZESPÓŁ WOKALNY - nauka śpiewu z elementami emisji głosu, różnorodny materiał śpiewaczy. Przygotowanie wokalne do szkolnych i pozaszkolnych uroczystości i spektakli. W zajęciach biorą udział wyznaczeni przez nauczyciela muzyki uczniowie, którzy w danym czasie przygotowują się do występów np. z okazji INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO, Dnia Nauczyciela, wszystkich świąt patriotycznych, Jasełek bożonarodzeniowych itd. Terminy prób wyznacza nauczyciel. W zespole uczniowie z klas " A " i " B " rozwijają swoje uzdolnienia wokalne.

 

Wszystkie zajęcia muzyczne w szkole prowadzi p. Małgorzata MolinekKontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71