Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

Witajcie!

Nasze gimnazjum jest małe i kameralne. Składa się z 3 oddziałów.  Lekcje w gimnazjum to nie tylko nauka. To również zabawa, odpoczynek i przyjemność.

Nasi uczniowie: Dawid Andrzejewski, Błażej Banaszyk, Weronika Botorowicz, Przemysław Brzozowski, Piotr Buxakowski, Paweł Grzegorczyk, Mateusz Kaczmarek, Andrzej Krygowski, Łukasz Pawłowski, Karolina Piotrowicz, Roksana Rembalska, Norbert Zalaszewski.

Wychowawcy: Alina Janowska, Beata Nyczak, Iwona Raczkiewicz.

Uczniowie gimnazjum realizują opracowane specjalnie dla nich indywidualne programy nauczania. Utrwalają nabyte wcześniej wiadomości i umiejętności na przedmiotach funkcjonowania w środowisku społeczno-przyrodniczym, techniki i plastyki.

 W ramach wymienionych przedmiotów główny nacisk kładziemy na przygotowanie  naszych uczniów do jak najbardziej samodzielnego życia. Na zajęciach techniki uczniowie nabywają umiejętności przygotowywania posiłków. Szkoła dysponuję kuchnią przystosowaną specjalnie do realizacji nauki gotowania, pieczenia, organizowania poczęstunków itp. Zdjęcie 1

W tygodniu uczniowie uczęszczają na zajęcia wychowania fizycznego, muzyki i religii. Mają możliwość uczęszczania na zajęcia pływania, oraz gimnastyki korekcyjnej.  W ramach specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogicznej korzystają z pomocy logopedy, pedagoga specjalnego z zakresu rewalidacji.

Od wielu lat szkoła współpracuje z ośrodkiem hipoterapii Lajkonik. Nasi uczniowie mają możliwość kontaktu z końmi w ramach regularnych zajęć. Zdjęcie 2

Ważnym elementem naszej pracy jest edukacja ekologiczna realizowana podczas licznych wycieczek i wyjazdów na Zielone Szkoły. Uczymy się na nich samodzielności i zaradności, nabywamy wiele ważnych umiejętności społecznych. Jest to dla nas również świetna okazja do pogłębiania więzi koleżeńskich i przyjaźni.

Uczniowie regularnie uczestniczą również w wyjściach do kina w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej".

Wspólnie celebrujemy uroczystości szkolne i klasowe. Umilamy je poczęstunkami przygotowywanymi w naszej pracowni gospodarstwa domowego. Zdjęcie 3

Co roku uczniowie biorą udział w edukacyjnych projektach gimnazjalnych. W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy projekt „Nasz Poznań” ze względu na duże zaangażowanie i zainteresowanie nim naszych uczniów. Wspólnie opracowaliśmy tematykę, którą będziemy się zajmować, a co za tym idzie – program wycieczek.

Wykorzystując piękną wrześniowa pogodę, odwiedziliśmy nowe ZOO na Malcie. Po ogrodzie zoologicznym oprowadzał nas jego długoletni pracownik – opiekun zwierząt i fotograf. Dzięki jego ciekawym opowieściom wycieczka stała się jednocześnie wspaniałą lekcją przyrody. Zdjęcia 4, 5 i 6

Kontynuacją poznawania historii naszego miasta było wyjście do Muzeum Archeologicznego. W ubiegłym roku szkolnym podczas zwiedzania Bramy Poznania i Ostrowa Tumskiego uczniowie mieli możliwość zapoznania się z początkami naszego miasta. Wizyta w Muzeum nie tylko utrwaliła wiedzę naszych uczniów, ale i znacznie ją poszerzyła. Zdjęcia 7 i 8

 

 

Kontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71