Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

UWAGA RODZICE!

Poznań, 3 kwietnia 2019 r.

 

                                                          

                                                           Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 68

                                                           w Poznaniu

                                                                          

 

Szanowni Państwo,

                działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 68 w Poznaniu niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników placówki zaplanowanym od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi.
                W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć od dnia 8 kwietnia 2019 roku, na podstawie 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
                Rozpoczęcie akcji strajkowej od dnia 8 kwietnia 2019 r. będzie wiązało się z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę placówki od tego dnia z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania dzieci na jej terenie.
O wyrażeniu zgody przez Wydział Oświaty na zawieszenie zajęć bądź odmowie jej wyrażenia zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.
                Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.


                                                                                                                   Dyrektor SP Nr 68

                                                                                                                   Katarzyna Dahlke

 

                                                              

Kontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71