Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

Spotkanie z Radnym Miasta Poznania - Panem prof. Antonim Szczucińskim

We wtorek 7 października o godz. 9.30, z inicjatywy Rady Rodziców i Dyrekcji Szkoły, naszą placówkę odwiedził Radny Miasta Poznania – Pan prof. Antoni Szczuciński (Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania).

Spotkanie dotyczyło trudnej sytuacji lokalowej, w jakiej znajduje się szkoła. Pan Radny zapoznał się z najważniejszym problemem, z jakim się borykamy, a mianowicie z brakiem sali gimnastycznej. Pomieszczenie, w którym obecnie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego jest bardzo małe. Zwrócono również uwagę na bardzo niski standard pomieszczeń w piwnicy, w  których znajduje się szkolna biblioteka, a także sala komputerowa.

Przedstawiono szkice, mapki oraz wstępny projekt rozbudowy szkoły, przygotowany wspólnie przez Radę Rodziców i Dyrekcję. Projekt zakłada dobudowanie nowej bryły do istniejącego budynku, od strony boiska osiedlowego. Oprócz pełnowymiarowej sali gimnastycznej, miałaby się tam znaleźć również  pracownia komputerowa, nowa biblioteka, a także dwa lub trzy poziomy sal dydaktycznych.

„Przekonywać mnie nie trzeba” – to wypowiedź Pana Antoniego Szczucińskiego, która padła w trakcie rozmowy. Pan Radny doskonale rozumie problemy, z jakimi boryka się szkoła. Obecni na spotkaniu rodzice odnieśli wspólne wrażenie, że chęć pomocy i konkretnego działania ze strony Pana Radnego jest bardzo duża.
            Po godzinnej rozmowie, Pan Antoni Szczuciński obejrzał obecną salkę gimnastyczną, a także tą część szkoły, gdzie ciasne i źle oświetlone pomieszczenia powinny raczej pełnić funkcje zaplecza magazynowego, niż salek dydaktycznych.

Atmosfera spotkania była bardzo miła i sympatyczna, ale na samych uśmiechach się na szczęście nie skończyło. Uzgodniono kolejne terminy spotkań w szerszym gronie. Naszą szkołę już w przyszłym tygodniu odwiedzą kolejni radni oraz członkowie Komisji Oświaty i Wychowania. Skonkretyzowano też wstępny plan działania. Sprawa nabiera zatem tempa, co napawa optymizmem.

Kontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71