Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

WITAJ SZKOŁO! Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem obowiązującym w tym dniu.  Od pierwszego września uczniowie rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

 

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

 

KLASA

SALA

GODZINA

WYCHOWAWCA

0A

3

11:10

B. Jędrzejczak

1A

8

8:30

K. Jankowiak

1B

4

8:50

D. Sałaj

1C

26

8:40

L. Kaseja-Dominiczak

2A

16

9:00

L. Sadłowska-Stróżyńska

2B

4

10:50

M. Musielak

3A

16

12:50

P. Dominiczak

3B

5

9:50

D. Niewiada

3C

10

10:10

M. Matela-Nowicka

3D

8

10:30

M. Zaboklicka

4A

19

9:20

A. Matyjaszczyk

4B

17

10:00

A. Skowronek

4C

7

9:30

K. Siejek

4D

26

10:20

S. Rembarz

5A

25

10:40

A. Janowska

5B

17

11:00

H. Mockiewicz

5C

6

9:10

M. Podogrodzki

6A

6

11:50

M. Molinek

6B

21

11:20

A. Ochowicz

6C

25

12:00

B. Nyczak

6D

14

11:30

W. Frydrychewicz

7A

19

11:40

J. Ludwicka

7B

20

12:20

M. Niezborała

7C

12

12:10

R. Jedwabna

8A

14

12:40

R. Broniszewski

8B

22

9:40

J. WalczakProcedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych.
 4. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 5. W szkole zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice
  i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły: jest to przedsionek przy drzwiach głównych.
 1. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów mogą wchodzić
  do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

1)     1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

2)     dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,

3)     dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m,

4)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce).

 1. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy
  i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 2. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły pod opieką wychowawcy oczekującego na nich w holu szkoły i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 3. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia.

Kontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71