Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

REGULAMIN XXIII Mistrzostw Szkoły w Pływaniu

  1. Cel imprezy: rozwijanie aktywności sportowej dzieci i młodzieży naszej szkoły oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, upowszechnianie pływania jako jednej z form rekreacji.

      2. Organizatorzy:

       Nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 68 w Poznaniu

      3.Termin i miejsce zawodów:

- kryta pływalnia w Poznaniu Os. Stefana Batorego –  6 torów, 25 metrów,

- 12.06.2019 godzina 10.15

      4. Konkurencje: Program przewiduje następujące konkurencje

Styl dowolny 25m klasa 0 Chł. i Dz.

Styl dowolny 25m klasa I-III B Dz.

Styl dowolny 25m klasa I-III B Chł.

Styl dowolny 25m klasa II-V A, C, D, E, F, G Chł. i Dz.

Styl dowolny 25m klasa VI A, VIII A, C, III Gim. Chł. i Dz.

 Styl dowolny 50m klasa IV-V B Dz.

Styl dowolny 50m klasa IV-V B Chł

Styl dowolny 50m klasa VI-VIII B Chł

        5. Świadczenia i nagrody:

Uczestnicy zawodów otrzymują:

- dyplomy za zajęcie 3 pierwszych miejsc w każdej konkurencji,

- nagrody indywidualne (w miarę ich pozyskania), 

        6. Sportowa dyscyplina w czasie Mistrzostw: W czasie trwania całych Mistrzostw wszystkich obowiązuje zachowanie sportowej dyscypliny i przestrzegania zasad fair-play oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów.

        7. Prowadzenie zawodów pływackich:

Zawody są prowadzone zgodnie z Regulaminem PZP. Wszystkie sprawy związane z konkurencjami pływackimi rozpatruje i rozstrzyga sędzia główny Mistrzostw.

        8. Postanowienia końcowe: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Kontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71