Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania


Dnia 14 maja 2015 roku w naszej szkole odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.

Spotkanie poprowadził Pan Przemysław Alexandrowicz – przewodniczący Komisji, radny miasta Poznania. Na spotkaniu obecni byli radni: prof. Antoni Szczuciński, Lidia Dudziak, Katarzyna Kretkowska, Marek Sternalski, Piotr Kurasiński, Michał Grześ, Wojciech Miśko, Joanna Frankiewicz, Tomasz Lipiński. Głównym tematem, nad którym pochylili się radni była rozbudowa naszej szkoły. Wszyscy obecni, po zapoznaniu się z trudną sytuacją lokalową placówki, zgodnie stwierdzili, że rozbudowa jest potrzebna.

Inicjatywa została również poparta przez Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania – Pana Przemysława Foligowskiego. Dyrektor Foligowski zwrócił uwagę, że poparcie dla inicjatywy wyrazili również Prezydent Miasta Poznania – Pan Jacek Jaśkowiak oraz wiceprezydent – Pan Mariusz Wiśniewski.

Oszacowano, że rozbudowa szkoły będzie kosztować od 3 do 3,5 mln zł. Aby móc przeznaczyć pieniądze na projekt, środki na ten cel trzeba zabezpieczyć w budżecie miasta i wieloletniej prognozie finansowej. O to chcą wnioskować radni. Podjęli stanowisko, w którym popierają rozbudowę szkoły i wnioskują do prezydenta o potrzebne zmiany. Dyskusja nad ewentualną poprawką do budżetu ma odbyć się w czerwcu lub na początku lipca. 

Kontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71