Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

Półkolonie - lato 2018

Akcja Lato 2018
Półkolonie w szkole 25.06.2018 do 29.06.2018
 - 5 dni pobytu 8 godzin dziennie, dwa posiłki w formie cateringu. Półkolonie dofinansowywane są przez Miasto Poznań. Dopłata dokonywana przez Rodzica 100 zł, płatne w chwili zapisu dziecka w sekretariacie szkoły. 
Na półkolonie zapraszamy uczniów klas nauczania początkowego, których rodzice pracują i rozliczyli podatek za rok 2017 w gminie Poznań. ( Wymagane pisemne poświadczenie tego faktu). Półkolonie mają charakter integracyjny. Grupa może liczyć 26 uczniów w tym maksymalnie  4 uczniów  z orzeczeniem do kształcenia specjalnego ze względu na autyzm. O zakwalifikowaniu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacji dotyczących półkolonii udziela sekretariat szkoły.

Kontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71