Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

LIST DO RODZICÓW

Poznań, 25 kwietnia 2019r.

 

Drodzy Rodzice Uczniów Naszej Szkoły,

   Dziś mija 18 dzień strajku. Kolejny dzień, gdy siedzimy w pustych klasach, myśląc o tym, jak moglibyśmy wykorzystać naszą energię i entuzjazm, gdyby stworzono nam do tego właściwe warunki. Możecie nam, Państwo, wierzyć, że czujemy się współodpowiedzialni za edukację Państwa dzieci, dlatego pragniemy podzielić się z Państwem naszymi refleksjami.

  Piszemy dopiero dzisiaj, ponieważ spodziewaliśmy się, że nasze postulaty i apele, które kierowaliśmy do władz wcześniej, zostaną potraktowane poważnie. Liczyliśmy na zrozumienie oraz dogłębną analizę i szeroką dyskusję dotyczącą trudnej sytuacji w oświacie. Do napisania tego listu skłonił nas również fałszywy obraz naszej pracy, który jest obecny w przestrzeni publicznej.

    Po pierwsze, chcielibyśmy wyjaśnić, jak wygląda nasz dzień strajkowy. Codziennie jesteśmy obecni w szkole w godzinach naszej pracy. Za czas strajku nie przewidziano dla nas pensji. Formalnym założeniem strajku jest poprawa warunków pracy i płacy grupy zawodowej, jednak my - nauczyciele walczymy nie tylko o wzrost naszych pensji, ale przede wszystkim o opanowanie chaosu w polskiej szkole.

    Ponadto chcielibyśmy, abyście Państwo wiedzieli, że:

- strajk nie jest skierowany przeciwko uczniom i rodzicom;

- strajk nie ma wymiaru politycznego, naszym celem jest dobro oświaty;

- walczymy o to, by podstawy programowe nie były przeładowane. Zależy nam na tym, by nasi uczniowie zdobywali kluczowe umiejętności, umożliwiające im start w dorosłe życie. Obecnie podstawy programowe wymagają od ucznia odtwarzania encyklopedycznych wiadomości, często zbędnych w codziennym życiu;

- walczymy o przywrócenie nauczania indywidualnego na terenie szkoły. W obecnej sytuacji uczniowie nauczani indywidualnie zostali „zamknięci" w domach bez kontaktu z rówieśnikami;

- chcemy szkoły w większym stopniu dofinansowanej przez rząd, aby szanse edukacyjne wszystkich uczniów były równe, niezależnie od miejsca ich nauki (dotychczas znaczna część finansowania oświaty spoczywa na samorządach, a te pozostają w różnej sytuacji finansowej);

- walczymy o podniesienie bardzo niskich płac niepedagogicznych pracowników szkoły, którzy na co dzień wspierają nas w opiece nad Państwa dziećmi;

- martwi nas drastycznie zmniejszająca się liczba młodych ludzi gotowych podjąć trud pracy w szkole.

   Jesteśmy przekonani, że Państwo, uczestnicząc w życiu swoich dzieci i szkoły, dostrzegacie fakt, że praca „przy tablicy" to tylko niewielka, choć zasadnicza część naszych obowiązków. Każdego dnia wykonujemy mnóstwo czynności służących podniesieniu jakości pracy szkoły - przygotowujemy lekcje, sprawdzamy prace uczniowskie, wykonujemy pomoce dydaktyczne, które zastępują lub uzupełniają niedostosowane podręczniki, organizujemy imprezy szkolne i klasowe, prowadzimy zajęcia dodatkowe, przygotowujemy uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, uczestniczymy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, zespołów samokształceniowych, w zebraniach z rodzicami i konsultacjach.

  Organizujemy wyjścia, wycieczki i zielone szkoły, podczas których sprawujemy całodobową opiekę i ponosimy pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci, nie otrzymując za to dodatkowego wynagrodzenia.

   Podążając za potrzebami naszych uczniów, nieustannie uczestniczymy w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych, konferencjach, warsztatach, które odbywają się poza czasem naszej pracy i są przez nas finansowane.

Mnóstwo naszego czasu pochłania prowadzenie nadmiernie rozbudowanej dokumentacji, która powoduje, że biurokracja przesłania nam realną pracę z dzieckiem.

Chcemy też, byście, Państwo, wiedzieli, że w codziennej pracy nauczyciela korzystamy z własnego sprzętu i materiałów, nierzadko obciążając tym nasze domowe budżety.

   Drodzy Państwo, my również jesteśmy rodzicami, mamy dzieci w wieku szkolnym i rozumiemy Wasze problemy i rozterki, również te związane ze strajkiem w szkole. Zdecydowaliśmy się jednak, jak większość szkół w Polsce, na protest, bo wierzymy, że to jedyny od bardzo dawna moment, kiedy wspólnie z Państwem możemy stworzyć lepszą szkołę na miarę XXI wieku. Zapewniamy Państwa, że bardzo zależy nam na jak najszybszym powrocie do pracy, do szkoły, do uczniów.

 

                                  Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 68 w Poznaniu

Kontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71