Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

Egzamin Ósmoklasisty

Szanowni Państwo,
z przykrością obserwuję sytuację dialogu między rządem a przedstawicielami nauczycieli.
W naszej szkole działa nauczycielska Solidarność do strajku przystąpiła większość nauczycieli również tych, którzy nie są członkami organizacji związkowych. Sytuacja jest bardzo trudna w kontekście sprawdzianu ósmoklasisty. Chcę państwa zapewnić, że robię wszystko, żeby skompletować składy Zespołów Nadzorujących na sprawdzian w dniach 15,16,17 kwietnia.
Mamy nadzieję, że sprawdzian w naszej szkole się odbędzie.

Chciałam przypomnieć, że każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 - uczniowie zobowiązani są do stawienia się w szkole o godz. 8:15; każdy uczeń powinien posiadać legitymację szkolną. Uczeń podczas egzaminu powinien być wyposażony w  długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę (podczas egzaminu z matematyki). ZABRONIONE JEST UŻYWANIE DŁUGOPISÓW ZMAZYWALNYCH/ŚCIERALNYCH. Ponadto do sali egzaminacyjnej można wnieść butelkę wody niegazowanej o pojemności nie większej niż 1 litr. Przyniesione chusteczki higieniczne należy położyć na ziemi przy krześle.

NIEDOZWOLONE JEST WNOSZENIE DO SALI EGZAMINACYJNEJ JAKICHKOLWIEK URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB INNYCH URZĄDZEŃ, KTÓRE MOGĄ ZAKŁÓCIĆ PRZEBIEG EGZAMINU.

BEZ WZGLĘDU NA FAKT CZY EGZAMINY SIĘ ODBĘDĄ CZY TEŻ NIE UCZEŃ MA OBOWIĄZEK PRZYJŚCIA DO SZKOŁY W KAŻDYM DNIU EGZAMINU (poniedziałek, wtorek, środa).


                         Dyrektor szkoły
                       Katarzyna Dahlke

Kontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71