Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

6B. Kolorowy Uniwersytet

Uczniowie klasy VI b dostali się do VII edycji Kolorowego Uniwersytetu” organizowanego przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza, rok akademicki 2017/2018. Celem projektu jest popularyzacja nauki orazpomoc dzieciom w wieku szkolnym w rozwijaniu potencjału twórczego i intelektualnego. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Poznania oraz województwa wielkopolskiego w wieku 8-12 lat. Tematy zajęć proponowane są przez naukowców reprezentujących poszczególne wydziały UAM:

1. wydział FIZYKI – pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii

2. wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

3. wydział Neofilologii

4. wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

5. Biblioteka Uniwersytecka

6. wydział Biologii

7. wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Zajęcia odbywają się na terenie wydziałów i jednostek UAM w Poznaniu (1raz na miesiąc), udział jest bezpłatny. Wszyscy uczniowie klasy VIb zostali zarejestrowani jako studenci „Kolorowego Uniwersytetu – grupa popołudniowa. Rejestracji dokonała mama uczennicy – Marysi Szeklickiej z kl. VIb, za zgodą wszystkich rodziców uczniów, naszej klasy. Mieliśmy szczęście – system wybrał nas losowo, „losował” komputer.

Uczniowie uroczyście ślubowali na INAUGURACJI: „świadomi obowiązków studenta Kolorowego Uniwersytetu ślubuję uroczyście: zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, dbać o honor słuchacza Kolorowego Uniwersytetu, dbać o dobre imię mojej Uczelni – Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, godnie reprezentować społeczność akademicką”.

Wszyscy uczniowie VIb otrzymali indeksy UAM w Poznaniu oraz kolorowe, uniwersyteckie koszulki. Dalsze relacje 1 raz w miesiącu.

 

wychowawca klasy VIb – Hanna Gintrowicz

Kontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71