Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

O szkole


Nasza szkoła rozpoczęła swą działalność w roku 1992. Istnieje zatem już od 28 lat. Zajmujemy mały, otoczony ogrodem budynek, na osiedlu Jana III Sobieskiego 102 w Poznaniu. 


Mało liczne klasy, bardzo dobra opieka nauczycieli oraz rodzinna atmosfera sprawiają, iż nasza szkoła jest niezwykle przyjazna dla uczniów. Jest jednocześnie miejscem, w którym udało się uniknąć problemów typowych dla wielkich szkół. Wszyscy dobrze się znamy i nikt nie jest anonimowy.

Ideą, którą realizujemy od początku istnienia naszej placówki jest integracja. Naszym celem jest wychowanie uczniów w duchu tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka. Uczniowie, rodzice i nauczyciele uczą się przyjaźni i bycia ze sobą w zwyczajnych codziennych sytuacjach. Uczymy się zatem po prostu życia…

Klasy w naszej szkole dzielą się na integracyjne i specjalne. Znajdą u nas swoje miejsce zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci niepełnosprawne. Choć każda klasa posiada swój program, swojego wychowawcę i salę, integrujemy się na wielu lekcjach, przerwach, imprezach, wycieczkach. Staramy się wspólnie działać, pracować, tworzyć. Uczymy się zrozumienia i akceptacji, niezależnie od dzielących nas różnic.

 

Możemy poszczycić się świetnymi osiągnięciami naszych uczniów na sprawdzianie ósmoklasisty.

Od wielu lat ich wynik plasuje się powyżej średniej w całym kraju.

 

Uczniów przygotowujemy do efektywnej komunikacji w językach angielskim i niemieckim.
Czas pozalekcyjny dzieci mogą spędzać w szkolnej świetlicy, bibliotece oraz uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań.
Nasze grono pedagogiczne jest wszechstronnie i fachowo przygotowane do pracy z dziećmi. Pracujemy zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami każdego ucznia. Nasza współpraca z Rodzicami przebiega w atmosferze zrozumienia i serdeczności.

 

 Pomocna Skrzynka    


W holu szkoły znajduje się specjalna Skrzynka, do której każdy uczeń, rodzic, a nawet nauczyciel może na kartce przekazywać swoje sugestie, pomysły, refleksje, pochwały i krytykę. Można się wyżalić, zwrócić uwagę na rzeczy dobre i naganne. Można też wyznać miłość :) Najważniejsze jednak, że zaistnieje możliwość zgłaszania poważniejszych problemów, o których nie mamy odwagi i chęci nikomu opowiedzieć. Dlatego listy mogą mieć charakter anonimowy. Temat i charakter listów jest otwarty i dowolny. Prosimy i zachęcamy o dzielenie się swoimi uwagami. 


 

Nasza szkoła pracuje realizując projekt "Lepsza Szkoła"

 


 


Nasza szkoła pracuje realizując projekt "Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki"

Kontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71