Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

Gimnazjum

Nasze gimnazjum jest małe i kameralne. Składa się z 1 oddziału. 


Uczniowie realizują opracowane specjalnie dla nich indywidualne programy nauczania. Utrwalają nabyte wcześniej wiadomości i umiejętności na przedmiotach funkcjonowania w środowisku społeczno-przyrodniczym, techniki i plastyki.

 

W ramach wymienionych przedmiotów główny nacisk kładziemy na przygotowanie  naszych uczniów do jak najbardziej samodzielnego życia. Na zajęciach techniki uczniowie nabywają umiejętności przygotowywania posiłków. Szkoła dysponuję kuchnią przystosowaną specjalnie do realizacji nauki gotowania, pieczenia, organizowania poczęstunków itp.

Nasi uczniowie mają możliwość obserwowania wzrostu roślin, rozwijania sprawności związanych z pracą w szkolnym ogrodzie warzywnym. Już drugi rok dzięki tym zajęciom obserwujemy cały cykl wegetacyjny.

W tygodniu uczęszczają na zajęcia wychowania fizycznego, muzyki i religii. Mają możliwość uczęszczania na zajęcia pływania, oraz gimnastyki korekcyjnej.  W ramach specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogicznej korzystają z pomocy logopedy, pedagoga specjalnego z zakresu rewalidacji.

Szkoła nawiązała współpracę z ośrodkiem hipoterapii Lajkonik. Nasi uczniowie mają możliwość kontaktu z końmi w ramach regularnych zajęć.

Ważnym elementem naszej pracy jest edukacja ekologiczna realizowana podczas licznych wycieczek i wyjazdów na Zielone Szkoły. Uczymy się na nich samodzielności i zaradności, nabywamy wiele ważnych umiejętności społecznych. Jest to dla nas również świetna okazja do pogłębiania więzi koleżeńskich i przyjaźni. Uczniowie regularnie uczestniczą również w wyjściach do kina w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej".

Biorą udział w projektach gimnazjalnych, podczas których np. mieli okazję odbywać zajęcia w teatrze  –  uwieńczone przedstawieniem wystawionym na deskach Teatru Animacji.

Wspólnie celebrujemy uroczystości szkolne i klasowe. Umilamy je poczęstunkami przygotowywanymi w naszej pracowni gospodarstwa domowego.

 

Lekcje w gimnazjum to nie tylko nauka. To również zabawa, odpoczynek i przyjemność.
Kontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71